مناطق دیدنی منطقه لاریجان آمل

آب آهن آبگرم لاریجان

قله دماوند

شکل شاه منطقه وانا لاریجان (فاصله تا هتل دماوند : ۱۰ دقیقه)

دشت شقایق منطقه پلور لاریجان (فاصله تا هتل دماوند : ۲۰ دقیقه)

آبشار آب مراد منطقه لاسم لاریجان

آبشار شاهاندشت بزرگترین آبشار منطقه لاریجان

بقعه امامزادگان هفت تنان در منطقه بهرستاق

بقعه مبارک سید حسن ولی روستای نیاک